اتحادیه مصرف کارکنان دولت خراسان رضوی
 
اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان دولت خراسان رضوی

Powered by WebGozar

 

تعاونیهای برتر استانی وملی سال۱۳۸۹

۱- گرایش کشاورزی:تعاونی مرغداران گوشتی متشکل گناباد تعاونی برتراستانی ملی
۲- تعاونی خیام صنعت نیشابورتعاونی برتر استانی
۳- گرایش معدنی تعاونی تلاش وتوکل تعاونی برتر استانی
۴- گرایش تامین نیاز تولید کنندگان تعاونی کارگران اگزوز خودرو خراسان تعاونی برتر استانی
۵- گرایش فرش دستباف تعاونی کسری خاوران تربت حیدریه تعاونی برتر استانی
۶- گرایش خدماتی تعاونی خدمات بهداشتی سبز درمان تعاونی برتر استانی
۷- گرایش تامین نیاز صنوف خدماتی تعاونی اتوسرویس های مشهد وحومه تعاونی تداوم برتری ملی
۸- گرایش حمل و نقل تعاونی سیر توس ماندگار تعاونی برتر استانی
۹- گرایش تامین نیاز مصرف کنندگان تعاونی مصرف فرهنگیان کاشمر تعاونی برتر استانی
۱۰- گرایش اعتبار تعاونی اعتبار فرهنگیان نیشابور تعاونی برتر ملی
۱۱- گرایش مسکن تعاونی تعاونی فراکار تعاونی برتر استانی
۱۲- گرایش عمرانی تعاونی اترک بتون تعاونی برتر استانی
۱۳- گرایش آموزشگاهی تعاونی هنرستان فنی طالقانی تربت حیدریه تعاونی برتر استانی
۱۴- گرایش اتحادیه اتحادیه تعاونی کارکنان دولت خراسان رضوی تعاونی برتر استانی
۱۵- گرایش زنان تعاونی گل وگیاه پرندیس شرق تعاونی برتر استانی
۱۶- گرایش سهام عدالت تعاونی سهام عدالت گناباد تعاونی برتر استانی

اسامی تعاونی ها برتر سال ۱۳۸۸ اداره کل تعاون استان خراسان رضوی:

۱-شرکت تعاونی اتوسرویسهای مشهد وحومه تعاونی برتر ملی نوع تعاونی تامین نیاز صنوف خدماتی(تهیه وتوزیع) گرایش تامین نیاز صنوف خدماتی ۲- شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی نظام مهندسی خراسان رضوی تعاونی برتر ملی نوع تعاونی تولیدی وتوزیعی گرایش عمران ۳-اتحادیه شرکتهای تعاونی آبزی پروری خراسان اتحادیه تعاونی برتر ملی نوع تعاونی کشاورزی گرایش آبزی پروری  ۴-شرکت تعاونی خانه خبرنگاران زن تعاونی برتر ملی نوع تعاونی خدماتی گرایش خدماتی بانوان  ۵-شرکت تعاونی کشاورزی ودامداری پیشگام نیشابور تعاونی برتر استانی نوع تعاونی کشاورزی ودامداری گرایش کشاورزی۶-شرکت تعاونی مرز نشینان سرخس تعاونی برتر استانی نوع تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان گرایش مصرف ۷-شرکت تعاونی خدمات آموزشی سپهر کاشمر تعاونی برتر استانی نوع تعاونی خدمات آموزشی گرایش خدمات آموزشی مصرف ۸-شرکت تعاونی اعتبار کارکنان نیروی برق خراسان تعاونی برتر استانی نوع تعاونی اعتبار کارکنان گرایش اعتبار۹-شرکت تعاونی چند منظوره عام کارکنان توزیع نیروی برق (فراکار) تعاونی برتر استانی نوع تعاونی تولیدی وتوزیعی گرایش مسکن۱۰-شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی تلاش وتوکل تعاونی برتر استانی نوع تعاونی تولیدی وتوزیعی گرایش معدنی۱۱-شرکت تعاونی فرش دستباف مهتاب تعاونی برتر استانی نوع تعاونی تولیدی فرش دستباف گرایش فرش دستباف ۱۲-شرکت تعاونی بسته بندی جهان زعفران تربت حیدریه تعاونی برتر استانی نوع تعاونی صنعتی گرایش صنعتی۱۳ -شرکت تعاونی حمل ونقل درون شهری شهریران گشت تعاونی برتر استانی نوع تعاونی حمل ونقل گرایش حمل ونقل۱۴ -شرکت تعاونی مهندسی زرچکان مزرعه مشهد تعاونی برتر استانی نوع تعاونی کشاورزی گرایش بانوان ۱۵-شرکت تعاونی دامداری صبور باخرز تعاونی برتر استانی نوع تعاونی دامداری وکشاورزی گرایش تامین نیاز تولید کنندگان

اسامی تعاونی ها برتر سال ۱۳۸۷ اداره کل تعاون استان خراسان رضوی:

۱ - شرکت تعاونی اتوسرویسهای مشهد وحومه تعاونی برتر ملی نوع تعاونی تامین نیاز صنوف خدماتی(تهیه وتوزیع) گرایش تامین نیاز صنوف خدماتی۲- شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی نظام مهندسی خراسان رضوی تعاونی برتر ملی نوع تعاونی تولیدی وتوزیعی گرایش عمران ۳-اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان دولت خراسان اتحادیه تعاونی برتر استانی نوع اتحادیه تعاونی مصرف ی گرایش مصرف کارمندی ۴-شرکت تعاونی تولیدی پوشاک بانوان غدیر تعاونی برتراستانی نوع تعاونی تولیدی گرایش تولیدی خدماتی بانوان ۵-شرکت تعاونی کشاورزی آبزی پروری منیژگان جناران تعاونی برتر استانی نوع تعاونی کشاورزی وآبزی پروری گرایش آبزی پروری ۶-شرکت تعاونی مرز نشینان سرخس تعاونی برتر استانی نوع تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان گرایش مصرف ۷- شرکت تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان پروفیل ودرب وپنجره سازان نیشابور تعاونی برتر استانی نوع تعاونی تامین نیازتولید کنندگان ۸-شرکت تعاونی اعتبار کارکنان جهاد کشاورزی خراسان تعاونی برتر استانی نوع تعاونی اعتبار کارکنان گرایش اعتبار۹-شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان چنارانتعاونی برتر استانی نوع تعاونی مسکن مسکن گرایش مسکن کارمندی ۱۰-شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی تلاش وتوکل تعاونی برتر استانی نوع تعاونی تولیدی وتوزیعی گرایش معدنی ۱۱-شرکت تعاونی فرش دستباف ترمه ایران تعاونی برتر استانی نوع تعاونی تولیدی فرش دستباف گرایش فرش دستباف ۱۲-شرکت تعاونی تولیدی صنعتی ارژن چوب سبزوار تعاونی برتر استانی نوع تعاونی صنعتی گرایش صنعتی ۱۳-شرکت تعاونی حمل ونقل درون شهری گوهر نگاران خراسان تعاونی برتر استانی نوع تعاونی حمل ونقل گرایش حمل ونقل اتوبوس داران ۱۴-شرکت تعاونی جمع آوری شیر زبرخان نیشابور تعاونی برتر استانی نوع تعاونی خدماتی گرایش خدمات کشاورزی ۱۵-شرکت تعاونی مصرف هنرستان فنی پسرانه طالقانی تربت حیدریه تعاونی برتر استانی نوع تعاونی مصرف گرایش مصرف آموزشگاهی

همچنین از ۱۱ پیشکسوت تعاونگرسال۱۳۸۹ خراسان رضوی:

۱-محمد رضا رهنما از اتحادیه تعاونیهای مصرف فرهنگیان استان ۲-عباسعلی فاضلی نسب از اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان دولت استان ۳-عباسعلی قدمیاری تعاونی درب وپنجره سازان وپروفیل نیشابور ۴-پرویز حیدری اتحادیه تعاونیهای مرزنشینان استان۵ -امیر رضا خدیوی زنداتحادیه تعاونی های حمل ونقل استان ۶-امیرخانی تعاونی پروفیل گناباد ۷-عباس جلیلیان تعاونی فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد ۸-اسماعیل اسماعیل پور تعاونی مرغ گوشتی نمونه کاشمر ۹-محمد عرفانیان تعاونی باطری سازان مشهد ۱۰محمد مزاری تعاون وحدت توس ومصرف کارکنان استانداری ۱۱-امیررضا آخوندان تعاونی مسکن خانه سیز


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ توسط روابط عمومی
تمامي حقوق اين وبلاگ محفوظ است | طراحي : پي سي لينک  
قالب وبلاگ